Dager som disse
 
I denne utstillingen er jeg på leit etter overblikket, en kjerne i livet vi kan identifisere oss med. Interessen for mennesker har alltid vært sterk i meg, og jeg har en fremskreden trang til å høre på andres historier, og dele deres erfaringer. Bildene er inspirert av forskjellige historier og opplevelser. De fremviser en spontanitet, blandet med kultur- og verdiforskjeller. De fleste av oss er opptatt av å snakke om kjærlighet, liv og død, og om hvordan vi tar vare på hverandre. Vi er opptatt av å finne oss selv, samtidig som vi hele tiden lurer på om vi er gode nok. Bildene forteller noe om vårt ego. De representerer det menneskelige, hvordan vi ser på omgivelsene rundt oss, og i relasjoner til hverandre. Bildene er malt på offset-plater som har vært brukt på trykkeriet. De er pusset delvis ned, tekster er spart på, og gir innfallsvinkler for nye historier og dialoger.
 
Dager som disseDager som disseDager som disseDager som disseDager som disseDager som disseDager som disseDager som disseDager som disseDager som disseDager som disseDager som disseDager som disseDager som disseDager som disseDager som disseDager som disseDager som disseDager som disseDager som disseDager som disseDager som disseDager som disseDager som disseDager som disseDager som disseDager som disseDager som disseDager som disseDager som disse
 
Gallerier:
 
Malerier
Tribuneplass
Relasjon=
Dager som disse
Knapper og glansbilder
4 Real
 
Tekstile tegninger
MINNER - syklus og forfall
Narrive tråder
Kom nærmere
Tørketid
Gåtefulle hjerter
Klovner i dans
2 be
Portretter
Smalltalkers