Gåtefulle hjerter
 
De tekstile hjertene har et taktilt visuelt preg. Strukturen, fargene og formen er viktige formidlings-bærere til det enkle og figurative. Det lette mot det lyse, det tunge mot det mørke. Trådene gjen-speiler seg og kaster skygge under belysning, montert i transparente rammer. Disse gir rom for tanker og nye former. Formidlingsverdien er sett ut i fra det skjøre, det sterke og kraft-fulle. De tekstile tegningene er noen ganger en videreføring av fargelagte skisser, andre ganger oppstår de mer intuitivt..

De er vakre i serier, eller bare ganske enkelt alene… Hvert hjerte er unikt, sydd på papir, supplert med silke, behandlet og montert.

Bildene er 28x28 cm.
 
 
Gåtefulle hjerterGåtefulle hjerterGåtefulle hjerterGåtefulle hjerterGåtefulle hjerterGåtefulle hjerterGåtefulle hjerterGåtefulle hjerterGåtefulle hjerterGåtefulle hjerterGåtefulle hjerterGåtefulle hjerterGåtefulle hjerterGåtefulle hjerterGåtefulle hjerterGåtefulle hjerterGåtefulle hjerterGåtefulle hjerterGåtefulle hjerter
 
Gallerier:
 
Malerier
Tribuneplass
Relasjon=
Dager som disse
Knapper og glansbilder
4 Real
 
Tekstile tegninger
MINNER - syklus og forfall - ny!
Narrive tråder
Kom nærmere
Tørketid
Gåtefulle hjerter
Klovner i dans
2 be
Portretter
Smalltalkers