Narrive tråder
 
I disse 2- og 3- dimensjonelle arbeidene, undersøker jeg materialkombinasjonenes tilknytning til hverandre og formenes tilknytning til det narrative.

Skjørheten i de transparente tekstilene og trådene som bindes sammen med de grove materialene, har i utgangspuktet ikke noen fellesnevnere. De passer ikke sammen, men supplerer hverandre. Kombinasjonene bringer et slags paradoks med seg. En indikasjon på bestemmelsesretten over seg selv.
 
 
Narrive tråder Narrive tråder Narrive tråder Narrive tråderNarrive tråderNarrive tråderNarrive tråderNarrive tråderNarrive tråder Narrive tråderNarrive tråder

   
De ulike materialene har for meg en merverdi. De er nydelige og sidestilte, fulle av valører og liv – nesten så jeg ikke har hjerte til å bruke dem. Det rustne materialet er funnet i veikanter, utbrente bål og i containere. De er samlet over tid, og tatt vare på, fordi de forteller meg noe, og bringer en historie med seg. Tekstilene er likeledes samlet fra reiser i ulike land og kulturer.
 
Gallerier:
 
Malerier
Tribuneplass
Relasjon=
Dager som disse
Knapper og glansbilder
4 Real
 
Tekstile tegninger
MINNER - syklus og forfall
Narrive tråder
Kom nærmere
Tørketid
Gåtefulle hjerter
Klovner i dans
2 be
Portretter
Smalltalkers