Opprinnelig fra Ålesund, bosatt i Kristiansand siden 1995.
     
Kunstutdannelse fra HiA, HiT og UiB, med vekt på tegning og tekstil. Hun har deltatt på kurser og workshops i Danmark og Tyskland, hvor hun i sistnevnte land har bodd i 4 år. Tine har jobbet som kunstlærer på Steinerskolen i Kr.sand i 8 år, og har siden 2003 hatt engasjementer ved UiA.

I dag har Tine verksted i Bygg 143, på toppen av Odderøya.
  Tine jobber med mennesker som tema i sine tekstile tegninger og malerier. Hun er opptatt av det taktile i billedflaten, av materialkombinasjoner og gjenbruk. Arbeidene hennes varier fra florlette tekstile lufttegninger, til mer kraftige malerier hvor fargene spiller en sentral rolle. Formidlingsverdien er sett ut i fra det skjøre, det sterke og kraftfulle. Det som engasjerer, irriterer og gleder. Hun ønsker å opprette en dialog ut i fra det som oppstår i hennes imaginasjon, og håper det vil gjøre inntrykk på andre.
 
   
   
   
 
copyright © tinenygard.com